Jongeren

1) In Balen verdienen jongeren een eigen plek. Een plaats om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en te genieten. Groen Balen wil daarom inzetten om in het nieuwe jeugdcentrum op de Biesakker een volwaardige jeugdhuis op te zetten voor de Balense jeugd.

2) Jeugdverenigingen in Balen moeten zich uitsluitend focussen op het uitwerken van een kwalitatief jeugdaanbod. Dit kan echter enkel als ze zich ook voldoende gesteund zien vanuit het bestuur. Groen Balen wil meer werkingsbudget vrijmaken om de jeugdverenigingen meer ademruimte te geven in het organiseren van hun aanbod. Er dient ook een behoeftenstudie georganiseerd te worden om de specifieke ondersteuningsnoden in kaart te brengen.

3) Balen mist momenteel een volwaardige feestruimte. Het PC voorziet reeds deels in de behoefte van onze jongeren, maar is nooit op- en ingericht als specifieke feestruimte. Groen Balen wil daarom een plaats in de gemeente voorzien waar jongeren ’s avonds kunnen samen komen en uit kunnen gaan.

4) Groen Balen wil veel meer (natuurlijke) speelruimte in Balen. Openbare speeltuintjes, groene pleinen en speelbossen kunnen zo voorzien in voldoende kwalitatieve ontmoetingsplaatsen voor jongeren, ouders en buurtbewoners. Al deze pleinen moeten toegankelijk zijn voor mensen met, en zonder, beperking zodat iedereen ten volle van het voorziene aanbod kan genieten.

5) De gemeente onderzoekt de inplanting in het centrum van een groene en ecologische overdekte speel- en belevingsruimte zodat onze kinderen ook bij slecht weer kunnen spelen en ravotten.

6) Er is in Balen een zeer beperkt opvangaanbod voor de allerkleinsten. De gemeente dient daarom uitbreidingsmogelijkheden aan de samenwerking met de speelclub en Kikoen te onderzoeken. Er dient gezocht te worden naar een geschikte site voor een inrichting van een gemeentelijk kinderdagverblijf.

7) De gemeente dient de mogelijkheden te bekijken voor de heringebruikname van het overdekt zwembad aan de Keiheuvel. Dit kan vanuit gemeentelijk beheer of in samenwerking met externe partners. Er is een grote nood aan kwalitatief zwemaanbod binnen de gemeente. Groen Balen ijvert dan ook om deze noden maximaal lokaal in te kunnen vullen zonder mensen naar andere gemeentes te doen kijken voor zwemlessen.


8) Groen Balen wil onderzoeken of we van het huidige scholenaanbod een bredescholengroep kunnen maken. Zo kunnen we van de diverse open ruimtes zoals de speelplaatsen een ontmoetingsplaats maken voor de buurt na de schooluren.

9) Scholen en ouderraden moeten zich voldoende ondersteund voelen door de gemeente. Zij spelen immers een zeer grote rol in de menselijke ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Groen Balen wil verder inzetten op een volwaardige scholenraad om vanuit de gemeente mee te kunnen blijven waken over het aanbod, de beschikbare plaatsen en de zorgen die vanuit onze onderwijspartners worden aangekaart.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.