Senioren

1) Groen Balen zet in op het breder toegankelijk maken en houden van de huidige woonplaatsen van onze senioren. Daarvoor willen we subsidies inzetten waar-door mensen/verenigingen hun panden kunnen aanpassen aan de noden van bepaalde doelgroepen maar ook aan het leefbaar houden van de woningen.

2) Voor de senioren die omwille van bepaalde omstandigheden niet thuis kunnen blijven wonen willen we verder inzetten op het aanbieden van kwalitatieve woongelegenheden in de vorm van betaalbare service-flats, woonzorgcentra,...

3) Senioren hebben evenzeer recht op "ontmoeting". We willen dat de gemeente start met "Seniorendagen" waarbij we samen met oa woonzorgcentra een evenement op touw zetten waarbij senioren centraal staan.

4) Er zou meer ontmoetingsruimte voorzien moeten worden voor onze senioren. We stellen daarom voor om ofwel de Kruierie (gezien de aankoop van de extra ruimte) of het jeugdcentrum Biesakker verder open te trekken naar senioren. Zo willen we verschillende generaties samen brengen.

5) Onze senioren zijn een vat vol verhalen en ervaringen die we actief willen benutten. We zoeken daarom seniorenambassadeurs die, ondersteund door de medewerkers van de Kruierie en de seniorenconsulent, vertelmiddagen willen komen geven op de lagere scholen.

6) De seniorenraad moet zich terug veel actiever kunnen inzetten voor het schrijven van degelijke adviezen naar het bestuur toe. Hiervoor moeten we eerst en vooral zorgen dat ze zich voldoende ondersteund en serieus genomen voelen.

7) Winkelen kan voor onze senioren soms een echte belasting zijn. We willen samen met de lokale handelaars en de ambtenaar lokale economie onderzoeken of er een mogelijkheid is om senioren hun winkelaankopen aan huis te laten leveren.

8) We zetten in op de viering van jubilarissen in onze gemeente. Jaarlijks worden deze mensen ook uitgenodigd op een jubilarissenviering. Deze wordt telkens op een andere locatie in Balen georganiseerd om een optimale spreiding te garanderen en mensen ook in contact te houden met andere wijken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.