Tim Geboers

5de plaats

Iedereen verdient een kans, vindt u ook niet?

Verenigingen, scholen en privé-initiatieven moeten zich door de gemeente sterker gesteund voelen in hun werking. Zo kunnen we het vrijwilligerswerk, het onderwijs en het lokale verenigingsleven stimuleren en mensen meer kansen geven in plaats van ze te begrenzen.

Groen trekt de kaart van de diversiteit. Balen wordt zo terug een thuis voor velen.

Voor mij is Groen de kans op een echt inclusief beleid. Een beleid dat al haar inwoners betrekt en bij elke keuze voldoende afstemt met haar bevolking. Bij elke beslissing zou er voldoende rekening gehouden moeten worden met de effecten van die keuzes op het (leef)milieu van de Balenaars. En dat zowel op lokaal, bovenlokaal als provinciaal niveau.

 

Kies samen met mij voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere thuis!